Formidle Guds kærlighed, håb og vækkelse ved besøg i kirke og børnehjem.

gennem forbøn, profetierer, undervisning og prædike,

hjælpe mennesker med at finde deres kald,

hjælpe mennesker med at høre Guds stemme og profetere,

forberede Guds folk på vækkelse

ved Helligåndens Dåb

Communicate God's love, hope and revival during visits to church and orphanage.

through prayer, prophesying, teaching and preaching,

help people find their calling,

helping people to hear God's voice and prophesy,

prepare God's people for revival

Baptism in the Holy Spirit

Bringe hjælp - fx. tøj, sko, mad, skolematerialer og penge.

Bringing help - fx. clothes, shoes, food, school supplies and money.

Samling af pastorer og ledere til bøn for byer og nationer.

Bringing pastors and leaders together to pray for cities and nations.

Bygge - Børnehjem, skoler, og kirker.

Construction - orphanages, schools, and churches. 

Bringe teams fra Danmark til udlandet.

til at nå mennesker med Guds kærlighed i kirker, skoler, hospitaler og på gader.

Bringing teams from Denmark to other countries.

reach people with the love of God in churches, schools, hospitals and in the streets.

Bringe teams og prædikanter til Danmark.

Bring teams and preachers to Denmark.

Starte profetisk vækkelses bøn i Danmark og internationalt.

Starting prophetic revival prayer in Denmark and internationally.

Del siden