AFLYST

Business Conference 4th April 2020 - 9am to 5pm

PRESSEMEDDELSE

Jeg hedder Harsha Malaweera og er 47 år ung.

Jeg er en businesscoach / iværksætter. Jeg bor i Cambridge, UK med min kone, 3 børn og vores hund Kevin.

Jeg er specialiseret i coaching af mennesker, der ønsker at nå deres fulde potentiale ved at bruge det, de allerede har ved at omdanne deres forretningsidéer til succesrige virksomheder.

Jeg har førstehånds viden om forretningsbygning, da jeg personligt har bygget mine egne virksomheder fra bunden.

 Jeg er en person, som ligesom dig engang funderede over enkle forretningsidéer, men besluttede at tage det næste skridt.

Jeg startede en af ​​mine virksomheder i recessionen, selvom jeg ikke havde nogen idé om, hvordan man kører en forretning. De første par år spildte jeg så meget tid og penge på grund af manglende viden. Hvis jeg vidste, hvad jeg ved nu, så ville det have sparet mig meget tid, penge og stress.

Min egen ‘hands on’ oplevelse har hjulpet mig med at lære, at forretning kan gøres på en mere enkel og praktisk måde.

Min lidenskab til at coache blev til, da jeg indså, at der er mange mennesker derude med stor glæde forretningsidéer, men ved bare ikke, hvordan man udfører dem eller bare antager, at de vil mislykkes.

Jeg vil gerne lære folk at bruge deres ressourcer mere effektivt.

Jeg vil opfordre folk til at sætte specifikke mål og konfrontere alle hindringer de har for til at nå disse mål. Jeg elsker at se folk lykkes. Jeg elsker at se transformation, der finder sted i folks liv, når deres drømme bliver en realitet. Jeg elsker at være i stand til at hjælpe med lette ændringer og se det fantastiske gennembrud i deres liv.

Deres succes er min succes.

 Hvis du er interesseret i at starte en splinterny business, vil du udvide din virksomhed, er du utilfreds med din nuværende forretning, ønsker du at blive udfordret eller ønsker du at få succes, så kom til min konference, som jeg holder i Randers, Danmark den 4. april 2020 på Via Campus Randers fra kl.  9 til 17.

Målet med denne konference er at øge økonomien i Randers gennem at starte nye virksomheder & hjælpe de små virksomheder med at vokse til det næste niveau og øge mere beskæftigelse.

I denne konference underviser jeg om:

  • Sådan finder du vindende forretningsidéer

  • Sådan forvandles din passion til profit

  • Sådan starter & driver en succesrig virksomhed fra bunden

  • Sådan starter du en virksomhed uden penge

  • Alt om Marketing, Salg & Finans

  • Sådan tjener du fortjeneste

  • OG Mange flere ting, du har brug for at vide om penge og forretning.

Du kan tilmelde dig på www.friendpay.org/?pkey=1415

Og se mere på: www.facebook.com/Harsha-Malaweera-112143133629928/

Flere oplysninger: WhatApp +447723923277

Med venlig hilsen

Harsha

My name is Harsha Malaweera. I am a Business Coach/Entrepreneur. I live in Cambridge UK with my wife, 3 children and our dog Kevin.

I specialise in coaching people who want to reach their full potential by using what they already have to transform their business ideas into successful businesses.

I have first-hand knowledge on business building having personally built my own businesses from scratch. I am someone who, like you, once mulled over simple business ideas but decided to take that next step.

I started one of my businesses during the recession even though I had no idea how to run abusiness. Those first few years I wasted so much time and money due to lack of knowledge. Ifonly I knew then what I know now, it would have saved me a lot of time, money and stress. My own ‘hands on’ experience has helped me learn business can be done in a more simple, practical way.

My passion to coach came about when I realised there are many people out there with great business ideas but just don’t know how to execute them or just assume, they will fail. I want to teach people to use their resources effectively and efficiently.

I want to encourage people to set specific goals and confront any obstacles they have, or think they have to when achieving those goals. I love to see people succeed. I love to see the transformation which takes place in someone’s life when their dreams become a reality. I love being able to help facilitate that change and to see the amazing turnaround in their lives. Their success is my success.

If you are interested in starting a brand-new business venture, want to expand your business, feeling deflated with your current business, want to be challenged or want to succeed, come to my conference which I am holding in Randers Denmark on the 04th of April 2020 at Camps Randers from 9am to 5pm.

The aim of this conference is to boost economy in Randers through starting new businesses & helping the small businesses to grow into the next level & increase more employment.

In this conference I will be teaching you:

How to find Winning business ideas

How to turn your passion into profit

How to start & run a successful business from scratch

How to start a Business without any money

BUSINESS KICK STARTER- RANDERS 2020

Business Training Conference

Harsha Malaweera From CAMBRIDGE UK
4th APRIL 2020
Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3
8900 Randers
For an Investment of 250 DKK click the link below to book your place

Booking link

If you need any Info Please Call 22885025

See more on Facebook