Oversvømmelser i Myanmar!

Hjælp børnene i Myanmar! Hvert år bliver store områder oversvømmet, og børnene lider under det. Du kan hjælpe er barn i Myanmar ved at SMS: BARN til 1245, så støtter du med kr. 95,-. Vi sender pengene til vores ven i Myanmar,som vil give mad mm. til de nødlidende børn.

Du kan også bruge dit betalingskort eller ovf. og få skattefradrag ved at indtaste dit cpr.nr.  

 

MobilePay: 328797

Partner with us!

Conference in Myanmar (Burma)
Myanmar is one of the world's poorest countries, because its benefits go to very few people. Myanmar needs revival and soft hearts so that the country can become a good country to live in for all people. We would like to do what we can, so we have agreed on a trip in October 2019 with a small new church in Rangoon, the largest city in Myanmar. We need your support for this trip. In Myanmar, the cost will be approx USD 2000.
Help Myanmar and the Kingdom of God.

https://www.gofundme.com/733q8g8?fbclid=IwAR3DkhoonoIxxqh7L2jDnkJYeZt-1e_S_CQnyjViCYxuTG-ZfZHpB3qCGu4

 

 • Home Star Conference Center. 1/66 Botheza Lan, Nwekwai Yuattit, Thaukyant, Mingalardon Township, Yangon.

  PROGRAM
  Friday 4th of October 2019:
  9 am + 1 pm
  ALL ARE WELCOME

  Saturday 5th of October 2019:
  9 am + 1 pm
  ALL ARE WELCOME

 • Tazin (3) lan, Yesuh Kwattit, Minbawsan, Mhawbi Tonship, Yangon.

  PROGRAM
  Saturday 5th of October 2019
  9 am +1 pm
  ONLY FOR WOMEN

  Sunday 6th of October 2019
  10 am Henrik
  FOR ALL

Visa

Get your visa for Myanmar here:

https://evisa.moip.gov.mm/Tourist

 

You need Hotel in Rangoon, Myanmar?

You find hotel near to the hall

on www.hotels.com or www.booking.com

HOTELS:

"City Golf Resort Hotel"

"Holly hotel Myanmar"

Room in Guesthouse?

The Joy Guesthouse:

Prices from USD 20

When you have visa for Myanmar, plz mail to pastor John, then he can help you for a bed in The Joy Guesthouse.

email: Johnmawlsang@gmail.com

 

 

 

 

Learn more about Henrik!

Learn more about Emmanuel!

Learn more about Harsha!

JESUS: All power is given unto me in heaven and in earth!

I Danmark fejre vi i dag Kristi Himmelfart. Det sted i biblen som taler om det er Matt 28: English below:

 Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

"For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste."

”Mig (Jesus) er givet al magt i himlen og på jorden”, det som Adam mistede tog Jesus tilbage ved sit enorme offer Lang Fredag: pisk-tornekrone-korsdøden, Han holdt ikke noget tilbage, derfor har Han nu al magten/herredømmet tilbage. Gud havde givet magten til Adam, som tabte den magt til djævelen, men nu er den tilbage hos Jesus og os, der er i Ham. Jesus ikke kun rettede op på Adams fald, Han sikrede magten/herredømmet hos sig selv, så nu kan ingen tage den fra Ham. Det er da værd at have som grundvold i sit liv.

In Denmark today we celebrate the Ascension of Christ. The place in the Bible that speaks of that is Matthew 28:

 And Jesus came and spake unto them, sayingAll power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teachall nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of theHoly Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, loI am with you always, even unto the end of the world.

Isa iah 9,6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.

"Unto Me (Jesus) is given all power/government in heaven and in earth", what Adam lost Jesus took back by his huge sacrifice Good Friday: whip-thorn crown-death, He did not hold back, therefore He has all power back. God had given the power to Adam, who lost that power to the devil, but now it is back with Jesus and us who are in Him. Jesus not only corrected Adam's fall, He secured the power/government to himself, so now no one can take it from Him. That is worth having as foundation for your life.

See the teaching from all meetings!

Pinsestævne 2018

Prophecy/Profeti for 2018

HAPPY NEW YEAR!

English below:
Ord fra Helligånden 31.12.2017!
"Min Vækkelse vil sprede sig i 2018, nye bål af Min ild vil blive tændt. Byer vil få besøg af Min Herlighed. Lande vil komme i brand af Min Hellige ild, Min herlighed vil følge efter.
Min tid er startet, følg Mig og du har intet at frygte. Lad blot krigstrommerne larme, Jeg er med Mine udvalgte.
Vækkelsesånd bliver hældt udover Mine udvalgte steder, det vil føre til indhøstning af millioner af mennesker.
Åben jer for Min Ånd, gør landingsbanen lang og bred, så Jeg kan lande Mine transportfly i din lufthavn. Jeg kommer med Åndeligegaver, Jeg vil komme med jordiske velsignelser, Jeg kommer med frihed og genoprettelse.
Gør din landingsbane klar. "
 
Words from the Holy Spirit
"My revival will spread in 2018, new fire of My fire will be lit. Cities will be visit by My Glory. Countries will come on fire of My Holy Fire, My glory will follow.
My time has started, follow Me and you have nothing to fear. Just let the war droms make noice, I'm with My chosen ones.
I will poured My Spirit of Revival beyond My chosen places, it will lead to the Harvest of millions of people.
Open your heart, make the runway wide and long, so I can land My transport aircraft at your airport. I come with spiritual gifts, I will bring earthly blessings, I will bring freedom and restoration.
Make your runway ready."

 

 

 

 

2016

Der er nu muligt at få skattefradrag, når du støtter LOVE OF GOD MINISTRY - DK

http://www.loveofgod.dk/431815359

 

Fra India