See the teaching from all meetings!

A little story about me.

Here you can know more about our guest speaker

Pinsestævne 2018

Prophecy/Profeti for 2018

HAPPY NEW YEAR!

English below:
Ord fra Helligånden 31.12.2017!
"Min Vækkelse vil sprede sig i 2018, nye bål af Min ild vil blive tændt. Byer vil få besøg af Min Herlighed. Lande vil komme i brand af Min Hellige ild, Min herlighed vil følge efter.
Min tid er startet, følg Mig og du har intet at frygte. Lad blot krigstrommerne larme, Jeg er med Mine udvalgte.
Vækkelsesånd bliver hældt udover Mine udvalgte steder, det vil føre til indhøstning af millioner af mennesker.
Åben jer for Min Ånd, gør landingsbanen lang og bred, så Jeg kan lande Mine transportfly i din lufthavn. Jeg kommer med Åndeligegaver, Jeg vil komme med jordiske velsignelser, Jeg kommer med frihed og genoprettelse.
Gør din landingsbane klar. "
 
Words from the Holy Spirit
"My revival will spread in 2018, new fire of My fire will be lit. Cities will be visit by My Glory. Countries will come on fire of My Holy Fire, My glory will follow.
My time has started, follow Me and you have nothing to fear. Just let the war droms make noice, I'm with My chosen ones.
I will poured My Spirit of Revival beyond My chosen places, it will lead to the Harvest of millions of people.
Open your heart, make the runway wide and long, so I can land My transport aircraft at your airport. I come with spiritual gifts, I will bring earthly blessings, I will bring freedom and restoration.
Make your runway ready."

 

 

 

 

2016

Der er nu muligt at få skattefradrag, når du støtter LOVE OF GOD MINISTRY - DK

http://www.loveofgod.dk/431815359

 

Fra India